Nejlepší Češi

Stanislav Hudl                    55  12  34  56  -  17     

Jiří Lálík                               52    7  38  45  - 122